Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 
File reference number
AWV Vl-Br-WVB/OND/D211/2021/1-F02 
Title
Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D211, Halle 
Description
Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Vlaams-Brabant langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud. De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
17/08/2021 
TED publication number
2021/S 133-354715 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354715-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-527328 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AWV Vl-Br-WVB/OND/D211/2... Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D211, Halle [nl] F2 CN 15/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-WVB/OND/D211/2... (ED) [nl] F14 EDO 02/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
AWV Vl-Br-WVB/OND/D211/2... (ED) [nl] F14 EDO 08/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

12 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
WVB-OND-D211-2021-1_bestek.pdf nl-NL 3053.299 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_modelformulier verzekering.docx nl-NL 17.945 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_offerteformulier.doc... nl-NL 26.758 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_SamenvattendeOpmetin... nl-NL 2072.163 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_SamenvattendeOpmetin... nl-NL 137.216 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_BeschrijvendeOpmetin... nl-NL 1801.51 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_UEA.pdf nl-NL 84.643 kb 15/06/2021 1
WVB-OND-D211-2021-1_UEA.xml nl-NL 140.166 kb 15/06/2021 1
Documenten voor de aannemer.pdf nl-NL 489.009 kb 02/07/2021 1
VCO AWV Vlaams Brabant WVB-OND-D212-2021-1- deel 1.pdf nl-NL 602.83 kb 02/07/2021 1
RB2_Documenten voor de aannemer.pdf nl-NL 487.785 kb 08/07/2021 1
RB2_VCO AWV Vlaams Brabant WVB-OND-D211-2021-1- deel 1.pdf nl-NL 597.324 kb 08/07/2021 1
12 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 18/06/2021 1
One item found.1


.