Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning 
File reference number
BJO-BJO/2021/E-06-F02 
Title
Levering en installatie van een luchthavenspecifiek softwareplatform voor de radarcorrelatie van geluidgegevens en de rapportering van geluidindicatoren 
Description
Het voorwerp van de opdracht betreft de levering, configuratie en in dienststelling van een luchthavenspecifiek softwareplatform, opgenomen als vast gedeelte, dat de opdrachtgever moet toelaten om de meetgegevens, verzameld met haar meetinstallaties voor de geluidmonitoring van de luchthaven Brussels Airport op een eenduidige wijze te koppelen aan vliegbewegingen door middel van radartrackcorrelatie en de resultaten ervan te bevragen en te visualiseren, met inbegrip van de berekening op periodieke basis van afgeleide geluidindicatoren. Inbegrepen in de opdracht is een beperkte, publieke website voor het visualiseren van de momentane meetgegevens en een basisrapportering van de geregistreerde vluchtgecorreleerde meetgegevens. De opdracht bevat ook levering, configuratie en in dienststelling van een luchthavenspecifiek softwareplatform, opgenomen als voorwaardelijk gedeelte, dat de opdrachtgever moet toelaten de meetgegevens verzameld met haar meetinstallaties voor de geluidmonitoring van de luchthaven Luik-Bierset op een eenduidige wijze te koppelen aan vliegbewegingen door middel van ADS-B-data en de resultaten ervan te bevragen en te visualiseren. Aanvullende publieke rapporteringstools voor de gegevens verzameld met het luchthavenspecifiek softwareplatform, zowel voor het vast als het voorwaardelijk gedeelte, zijn gevraagd in de vorm van drie vereiste opties: 1. Levering, configuratie en in dienststelling van een beperkte, publieke website voor de luchthaven Luik-Bierset; 2. Aanvullende rapportering voor de luchthaven Brussels Airport; 3. Aanvullende rapportering voor de luchthaven Luik-Bierset. Inbegrepen in de opdracht is een voorstel voor het verlenen van jaarlijks terugkerende diensten in de vorm van data-services (licentie-/hosting-/abonnementskosten) en een onderhoudsopdracht (onderhoud en support). De gewenste functionaliteiten op vlak van rapportering en visualisatie van immissierelevante data (geluid-, vlucht- en radargegevens) van de aangeboden oplossing zijn beperkter dan deze van uitgebreide luchthavenapplicaties die doorgaans aangekocht worden door luchthavenautoriteiten. Het Vlaamse Gewest is immers niet bevoegd voor klachtenregistratie, noch voor het beheer van het luchtruim, noch voor vliegprocedures, noch voor het publiek rapporteren van vluchtinformatie, noch voor het publiek rapporteren of visualiseren van radargegevens. Het visualiseren en rapporteren van radardata en vluchtinformatie is enkel bruikbaar voor interne doeleinden.  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
13/08/2021 
TED publication number
2021/S 141-375925 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375925-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-528892 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
BJO-BJO/2021/E-06-F0... Levering en installatie van een luchthavenspecifiek softwareplatform voor de radarcorrelatie van geluidgegevens en de rapportering van geluidindicatoren [nl] F2 CN 12/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
BJO-BJO/2021/E-06-F0... (ED) Levering en installatie van een luchthavenspecifiek softwareplatform voor de radarcorrelatie van geluidgegevens en de rapportering van geluidindicatoren [nl] F14 EDO 20/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

5 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
OMG_BJO_2021_E06_Meetnet_selectiedraad.p... nl-NL 408.141 kb 20/07/2021 1
OMG_BJO_2021_E06_Formulier_voor_aanvraag... nl-NL 23.618 kb 20/07/2021 1
OMG_BJO_2021_E06_Verbintenis_terbeschikk... nl-NL 17.011 kb 20/07/2021 1
UEA-formulier_XML-PDF.zip nl-NL 87.717 kb 20/07/2021 1
How to introduce an electronic tender 15/07/2021 1
5 items found, displaying all items.1


.