Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Hospilim VZW 
File reference number
Hospilim VZW-2021-HospiLim-206-F02 
Title
Het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van cytostatica aan de Leden van HospiLim vzw op afroep. 
Description
Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aanschaf van verschillende soorten farmaceutische specialiteiten, wenst HospiLim over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer per perceel voor de levering van cytostatica voor een initiële looptijd van 24 maanden, maar met twee (2) mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden, mits een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.  
Contract type
Supplies 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
12/08/2021 
TED publication number
2021/S 143-380353 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380353-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-529052 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Hospilim VZW-2021-HospiLim-20... (ED) [nl] F14 EDO 22/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Hospilim VZW-2021-HospiLim-20... Het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel voor het leveren van cytostatica aan de Leden van HospiLim vzw op afroep. [nl] F2 CN 23/06/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

8 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
2021-HospiLim-206 Bestek cytostatica.pdf nl-NL 631.6 kb 23/06/2021 1
2021-HospiLim-206 Bijlagen A en B.docx nl-NL 28.951 kb 23/06/2021 1
2021-HospiLim-206 Bijlage C.xlsx nl-NL 50.864 kb 23/06/2021 1
2021-HospiLim-206 Bijlage D.xlsx nl-NL 20.147 kb 23/06/2021 1
espd-request (1).zip nl-NL 97.088 kb 23/06/2021 1
2021-HospiLim-206 Bestek cytostatica ERRATUM.pdf nl-NL 632.51 kb 22/07/2021 1
2021-HospiLim-206 Bijlage C ERRATUM.xlsx nl-NL 50.931 kb 22/07/2021 1
2021-HospiLim-206 Q&A.pdf nl-NL 117.56 kb 22/07/2021 1
8 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 26/06/2021 1
One item found.1


.