Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Hulpverleningszone Centrum 
File reference number
Brandweerzone Centrum-900-2021-007-IP-04-F02 
Title
Arbeidsongevallenverzekering 
Description
Het is de bedoeling van de Hulpverleningszone Centrum om met één dienstverlener een raamovereenkomst te sluiten i.f.v. een “Personenverzekering” voor arbeidsongevallen voor het personeel van Hulpverleningszone Centrum gedurende 2 jaar met mogelijkheid tot 1 stilzwijgende verlenging voor 2 jaar. De uit te voeren dienst (CPV-code 66510000-8 – Verzekeringsdiensten) betreft het onderschrijven van een ‘Personenverzekering’ voor arbeidsongevallen, conform de bepalingen van de wet van 3 juli 1967, voor Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 GENT. Deze opdracht omvat één perceel meer bepaald personenverzekering – arbeidsongevallen voor de personeelsleden van de Hulpverleningszone Centrum, Roggestraat 70 te 9000 GENT. Alle voorwaarden waaronder de raamcontractant de opdrachten zal uitvoeren, zoals uitvoeringstermijnen, wijze van oplevering, boetes, betaling en dergelijke, zijn vastgelegd in de raamovereenkomst. Na het sluiten van een raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden onder de toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst. Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de dienstverlener geen exclusiviteitsrecht. Hulpverleningszone Centrum kan gedurende de geldigheidsduur van de contractprestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere dienstverleners. De dienstverlener kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
03/09/2021 
TED publication number
2021/S 141-375918 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375918-2021:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2021-528743 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Brandweerzone Centrum-900-2021-007... Arbeidsongevallenver... [nl] F2 CN 05/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Brandweerzone Centrum-900-2021-007... (ED) [nl] F14 EDO 12/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Brandweerzone Centrum-900-2021-007... (ED) [nl] F14 EDO 19/07/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek verzekering Arbeidsongevallen_aangepast.pdf nl-NL 600.552 kb 19/07/2021 2
Bestek verzekering Arbeidsongevallen_DEF.pdf nl-NL 600.123 kb 05/07/2021 1
Bestek verzekering Arbeidsongevallen_DEF.docx nl-NL 88.383 kb 12/07/2021 1
3 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 08/07/2021 1
schadestatistiek belfius.pdf nl-NL 80.417 kb 12/07/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.