Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn 
File reference number
SID-2021_029-F02 
Title
LABO RUIMTE De Droge Delta fase 2 
Description
LABO RUIMTE wil in de veelheid van acties en onderzoeken die rond droogte en waterschaarste lopen een zinvolle aanvulling leveren. De ruimtelijke component van de droogte-uitdagingen wordt daarom centraal gezet. Ontwerpend onderzoek wordt op verschillende manieren en schaalniveaus ingezet om cross-sectorale verbanden te begrijpen, in beeld te brengen en de opportuniteiten te verbeelden. Hierbij ligt de focus op een proactieve droogteaanpak – en oplossingen die gelinkt kunnen worden aan ruimtegebruik, ruimtelijke beleid of inrichting van de ruimte. Deze overheidsopdracht heeft betrekking op een vervolg (fase 2) van een eerdere diagnose fase. Eind 2020 werd deze diagnose opdracht gegund aan consortium bestaande uit drie partners, Sweco Belgium, Universiteit Antwerpen en Cluster. Het verkenningsteam heeft een diagnose van de ruimtelijke dimensie van droogte en waterschaarste opgesteld en heeft de resultaten gebundeld in een atlas. Met deze voorliggende opdracht wordt beoogd drie ontwerpteams aan te stellen voor fase 2 van het onderzoek. Elk van de drie ontwerpteams zal ontwerpend onderzoek uitvoeren rond één van de 3 casegebieden (Netevallei, Denderflanken, Moervaart). 
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
27/09/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-532680 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
SID-2021_029-F02_0 LABO RUIMTE De Droge Delta fase 2 [nl] F2 CN 24/08/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
SID OO De Droge Delta F2 bestek_VOPMB.pdf nl-NL 1261.569 kb 24/08/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
SID OO Droge Delta F2 bijlage_fase 1 Diagnose small.pdf nl-NL 31209.641 kb 24/08/2021 1
How to introduce an electronic tender 24/08/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.