Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Zonhoven 
File reference number
Zonhoven-GRUP2021/02-F02 
Title
Aanstellen ontwerper voor opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hondenschool Teutseweg met inbegrip van plan-MER-screening 
Description
Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper voor opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hondenschool Teutseweg met inbegrip van plan-MER-screening. Toelichting: Door het gemeentebestuur van Zonhoven, hierna genoemd 'de opdrachtgever' of ‘aanbestedende overheid’ wordt een overheidsopdracht uitgeschreven voor het digitaal opmaken en het digitaal en analoog leveren van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan met inbegrip van de plan-MER-screening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen zoals voorzien in het decreet op de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten die op het ogenblik van de opmaak van toepassing zullen zijn, alsook conform het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten en het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen. Voorwerp van de opdracht: De opdracht bestaat uit: • het opmaken (digitaal) en aanleveren (digitaal en analoog) van een gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Digitaal wordt dit aangeleverd in een samengesteld dossier volgens de richtlijnen voor digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie (richtlijnenboek DSI). Dit samengesteld dossier omvat o.a. ook de plancompensaties. • onderzoek tot effectenbeoordeling  
Contract type
Services 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
18/10/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-535644 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Zonhoven-GRUP2021/02... Aanstellen ontwerper voor opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hondenschool Teutseweg met inbegrip van plan-MER-screening [nl] F2 CN 15/09/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
Bestek.docx nl-NL 2630.063 kb 15/09/2021 1
One item found.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 15/09/2021 1
One item found.1


.