Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Zele 
File reference number
Zele-PPP02F-1221/1009/2021/006-F02 
Title
Uitnodiging tot indienen offerte - 2021 - Brownfield Lange Akker: saneringswerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Description
De uit te voeren opdracht betreft de sanering van de site Lange Akker te Zele, omvattende de sloop van verwaarloosde gebouwen met een industrieel verleden, laatst gebruikt als sporthal en winkelcomplex te Lange Akker 8 – 10 in 9240 Zele.De opdracht is verdeeld in 2 percelen:- perceel 1, ten laste van Gemeente Zele: totaliteit minus gebouw 2- perceel 2, ten laste van nv Sterrebuilding: gebouw 2.Gezien de verwevenheid van beide percelen zal de opdracht steeds gegund worden als 1 opdracht voor beide percelen samen, uit te voeren in 1 fase met 1 uitvoeringstermijn.Perceel 1 (tlv Gemeente Zele) wordt onder voorbehoud van toezegging door de bevoegde minister beschouwd als een gesubsidieerde deelopdracht. Perceel 2 (tlv Sterrebuilding) wordt niet gesubsidieerd.De administratie voor beide percelen verloopt echter identiek, met dezelfde verplichtingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, met dezelfde eisen inzake uitv...(zie opdrachtdocumenten) 
Contract type
Works 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
07/10/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-535675 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Zele-PPP02F-1221/100... Uitnodiging tot indienen offerte - 2021 - Brownfield Lange Akker: saneringswerken - Vereenvoudigde onderhandelingsproce... [nl] F2 CN 15/09/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

Nothing found to display.

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1221/2F/... 15/09/2021 1
How to introduce an electronic tender 15/09/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.