Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Fluvius System Operator cvba (Traditional Sectors) 
File reference number
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/005419 Izegem, Haverhuisstraat-9°Liniestraat-F02 
Title
R/004072-R/005419 Izegem, Haverhuisstraat-9°Liniestraat 
Description
De opdracht behelst vooral: - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, rooien bomen…) - het uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande bomen, voorafgaandelijk maaien…) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen en onderfunderingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in kasseien - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen - het aanleggen van grasbetontegels / graspastegels - het aanleggen van verkeersdrempels in geprefabriceerde betonelementen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - het bouwen van constructies in gewapend beton - het bouwen van een pompstation - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het aanleggen van draineringen - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van watergreppels en kantstroken - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanleggen van grasmatten door bezaaiing - het aanleggen van kruidachtige vegetaties door bezaaiing - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering Het uitvoeren van alle daartoe nodige werken, leveringen en vervoer, zoals in detail beschreven in dit bestek.  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
19/10/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-539551 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

5 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/00... R/004072-R/005419 Izegem, Haverhuisstraat-9°Li... [nl] F1 RTL 18/08/2021 Download PDF notice Download XML notice
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/00... (ED) [nl] F14 EDO 29/09/2021 Download PDF notice Download XML notice
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/00... (ED) [nl] F14 EDO 08/10/2021 Download PDF notice Download XML notice
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/00... (ED) [nl] F14 EDO 11/10/2021 Download PDF notice Download XML notice
Fluvius Klassieke sector-R/004072-R/00... R/004072-R/005419 Izegem, Haverhuisstraat-9°Li... [nl] F2 CN 27/09/2021 Download PDF notice Download XML notice
5 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

4 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
R004072-R005419 Bestekdocumenten.7z nl-NL 41629.233 kb 27/09/2021 1
R004072-R005419 Terechtwijzend bericht 1.7z nl-NL 863.736 kb 29/09/2021 1
R004072-R005419 Terechtwijzend bericht 01.7z nl-NL 15347.811 kb 08/10/2021 1
R004072-R005419 Terechtwijzend bericht 02.7z nl-NL 9195.226 kb 11/10/2021 1
4 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender nl-NL 27/09/2021 1
How to introduce an electronic tender 27/09/2021 1
2 items found, displaying all items.1


.