Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-23574lot1-F02 
Title
Project 23.574/1 (19.22) - Spiere-Helkijn, rioleringswerken langs de N50 
Description
Project 23.574/1 (19.22) - Spiere-Helkijn, rioleringswerken langs de N50 - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, rooien bomen…) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het zeven van uitgegraven bodem en verwijderen van bodemvreemde materialen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het heraanleggen van bestratingen in kasseien - het heraanleggen van bestratingen in mozaïekkeien - het heraanleggen van bestratingen in betonstraatstenen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - het bouwen van constructies in gewapend beton - het verwezenlijken (vernieuwen) van de straatkolken aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het herplaatsen van trottoirbanden en watergreppels - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
19/11/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-544302 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

3 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-23574lot1-F... (ED) [nl] F14 EDO 22/10/2021 Download PDF notice Download XML notice
AQFINFRA-23574lot1-F... (ED) [nl] F14 EDO 09/11/2021 Download PDF notice Download XML notice
AQFINFRA-23574lot1-F... Project 23.574/1 (19.22) - Spiere-Helkijn, rioleringswerken langs de N50 [nl] F2 CN 19/10/2021 Download PDF notice Download XML notice
3 items found, displaying all items.1

Terms of Reference Documents

15 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
SPH1922-A_Bijzonder Bestek.pdf nl-NL 2329.738 kb 19/10/2021 1
SPH1922-A_inschrijvingsbiljet.docx nl-NL 50.533 kb 19/10/2021 1
SPH1922-A_inschrijvingsbiljet.pdf nl-NL 204.242 kb 19/10/2021 1
SPH1922-A-DIB_samenvattende meetstaat.xls nl-NL 284.672 kb 19/10/2021 1
01-SPH19.22_TV met confomverklaring.pdf nl-NL 3418.513 kb 19/10/2021 1
02-SPH19.22_GTO boringen.pdf nl-NL 1329.948 kb 19/10/2021 1
03-SPH19.22_GTO laboproeven.pdf nl-NL 2085.657 kb 19/10/2021 1
04-SPH19.22_GTO sonderingen.pdf nl-NL 2110.661 kb 19/10/2021 1
05-SPH19.22_Infiltratieproeven.pdf nl-NL 746.346 kb 19/10/2021 1
06-SPH19.22_SOP - Spiere-Helkijn N50 met conformverklaring.pdf nl-NL 13648.406 kb 19/10/2021 1
07-SPH19.22_sleufsonderingen.pdf nl-NL 7626.366 kb 19/10/2021 1
08-SPH19.22-Grondplan Proefsleuven.pdf nl-NL 1292.401 kb 19/10/2021 1
23574-A-AANBESTEDINGSBUNDEL_plannen.pdf nl-NL 15342.096 kb 19/10/2021 1
V&G-plan 23574 Spiere-Helkijn.pdf nl-NL 1191.464 kb 22/10/2021 1
23574 TB2.pdf nl-NL 220.796 kb 09/11/2021 1
15 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 19/10/2021 1
One item found.1


.