Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Sint-Niklaas 
File reference number
Sint-Niklaas-PPP009-2739/1040/2021-168-F03 
Title
Afsluiten verzekeringspolissen arbeidsongevallen en aansprakelijkheid 
Description
De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van diverse verzekeringscontracten voor het stadsbestuur, het OCMW, de politiezone van Sint-Niklaas en de Hulpverleningszone Waasland en alle aanverwante entiteiten.Hiervoor wordt de openbare procedure met bekendmaking op Europees niveau gevoerd. Deze opdracht omvat 2 percelen:• Perceel 1: Arbeidsongevallen• Perceel 2: Burgerlijke aansprakelijkheid. Alle percelen werden onderverdeeld in subpercelen. De opdracht wordt echter toegewezen per perceel. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere percelen. De inschrijver mag zijn offerte op de verschillende percelen aanvullen met prijsverminderingen of met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte indient. In dit geval dient duidelijk vermeld te worden welke korting toegepast wordt en voor welke percelen deze van toepas...(zie opdrachtdocumenten) 
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
 
TED publication number
2022/S 007-014248 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:014248-2022:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2022-500399 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Sint-Niklaas-PPP009-... Afsluiten verzekeringspolissen arbeidsongevallen en aansprakelijkheid [nl] F2 CN 25/10/2021 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Sint-Niklaas-PPP009-... Afsluiten verzekeringspolissen arbeidsongevallen en aansprakelijkheid [nl] F3 CAN 06/01/2022 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Procurement documents

Nothing found to display.


.