Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
WoninGent cvba-so 
File reference number
WoninGent cvba-so-2021-035 groenonderhoud-F02 
Title
Raamovereenkomst voor groenonderhoud, tuinaanleg en tuinomheiningen 
Description
De onderhavige opdracht betreft verschillende diensten, opgesplitst in 5 percelen. De inschrijver is vrij om te kiezen voor welke percelen deze offerte opmaakt en indient. De inschrijver is geenszins verplicht om een offerte in te dienen voor alle percelen. Het staat de inschrijver dus vrij om voor één, meerdere of alle percelen offerte op te maken en in te dienen. Deze opdracht omvat meerdere percelen:  Perceel 1: periodiek groenonderhoud binnen het patrimonium van WoninGent via vaste planning;  Perceel 2: periodiek groenonderhoud op afroep van leegstaande panden binnen het patrimonium van WoninGent;  Perceel 3: diverse aanlegwerken in de buitenomgeving zoals aanleg van grindvakken en graszones;  Perceel 4: additionele werkorders en werkorders op afroep conform vaste prijsopgave;  Perceel 5: afbreken van bestaande en plaatsen van tuinomheiningen.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
23/02/2022 
TED publication number
2022/S 011-024021 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024021-2022:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2022-501049 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
WoninGent cvba-so-2021-035 groenonderhoud-F02_0 Raamovereenkomst voor groenonderhoud, tuinaanleg en tuinomheiningen [nl] F2 CN 12/01/2022 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
WoninGent cvba-so-2021-035 groenonderhoud-F03_0 Raamovereenkomst voor groenonderhoud, tuinaanleg en tuinomheiningen [nl] F3 CAN 21/09/2022 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Procurement documents

9 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
2021-035 Bijlage 1 - Meetstaat Perceel 1.xlsx nl-NL 72.291 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 2 - Meetstaat Perceel 2.xlsx nl-NL 33.859 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 3 - Meetstaat Perceel 3.xlsx nl-NL 33.966 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 4 - Meetstaat Perceel 4.xlsx nl-NL 35.474 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 5 - Meetstaat Perceel 5.xlsx nl-NL 33.572 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 6 - Seizoenskalender Perceel 1.xlsx nl-NL 45.165 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bijlage 7 - UEA (ESPD_request_nl).pdf nl-NL 82.952 kb 12/01/2022 1
2021-035 Bestek RC Groenonderhoud en tuinomheiningen.pdf nl-NL 777.804 kb 12/01/2022 1
2021-035 BIJLAGEN Groenonderhoud en tuinomheiningen.docx nl-NL 169.869 kb 12/01/2022 1
9 items found, displaying all items.1


.