Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-22548/1-F02 
Title
Project 22.548/1 & 23.064BA/1 - Tielt, herinrichting Egemsesteenweg en omgeving 
Description
Project 22.548/1 & 23.064BA/1 - Tielt, herinrichting Egemsesteenweg en omgeving - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, rooien bomen…) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het zeven van uitgegraven bodem en verwijderen van bodemvreemde materialen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen - het aanleggen van grasbetontegels - het aanleggen van dolomietverharding - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren → gresbuizen → ongewapende betonbuizen - het bouwen van constructies in gewapend beton - het bouwen van een pompstation - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het aanleggen van draineringen - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van kantstroken - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het plaatsen van geprefabriceerde keerelementen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanleggen van grasmatten door bezaaiing - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
25/02/2022 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2022-502510 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-22548/1-F02... Project 22.548/1 & 23.064BA/1 - Tielt, herinrichting Egemsesteenweg en omgeving [nl] F2 CN 24/01/2022 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

9 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
TIE1063_BijzonderBestek.pdf nl-NL 5238.649 kb 20/01/2022 1
22548-1 Inschrijvingsbiljet.docx nl-NL 50.635 kb 20/01/2022 1
22548-1 samenvattende meetstaat.xlsx nl-NL 65.695 kb 20/01/2022 1
TIE1063_1_TV.pdf nl-NL 3725.626 kb 20/01/2022 1
TIE1063_2_GMO.pdf nl-NL 8361.365 kb 20/01/2022 1
TIE1063_3_VGP.pdf nl-NL 5136.143 kb 20/01/2022 1
TIE1063_4_SOP.pdf nl-NL 23521.4 kb 20/01/2022 1
TIE1063_5_Archeologienota.pdf nl-NL 9009.041 kb 20/01/2022 1
22548-1 plannen aanbestedingsdossier.pdf nl-NL 21765.27 kb 20/01/2022 1
9 items found, displaying all items.1


.