Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-TLT3005C-F02 
Title
TLT3005C - Tielt, infrastructuurwerken in de Blekerijstraat 
Description
TLT3005C - Tielt, infrastructuurwerken in de Blekerijstraat - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen, rooien bomen…) - het uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande bomen…) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen - het aanleggen van verkeersdrempels in geprefabriceerde betonelementen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - het bouwen van constructies in gewapend beton - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van watergreppels en kantstroken - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het plaatsen van trottoirpaaltjes - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanleggen van grasmatten door bezaaiing - het aanplanten van houtachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
01/07/2022 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2022-520798 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-TLT3005C-F0... TLT3005C - Tielt, infrastructuurwerken in de Blekerijstraat [nl] F2 CN 31/05/2022 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

9 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
TIE1656-TLT3005C - Bijzonder Bestek.pdf nl-NL 3472.209 kb 31/05/2022 1
TLT3005C-inschrijvingsbiljet (INFRA).docx nl-NL 83.707 kb 31/05/2022 1
TLT3005C-1 samenvattende meetstaat.xlsx nl-NL 49.783 kb 31/05/2022 1
TIE1656-TLT3005C - Basisinstructies Veiligheid.pdf nl-NL 4797.479 kb 31/05/2022 1
TIE1656-TLT3005C - Geotechnisch onderzoek - Tielt - Blekerijstraat.pdf nl-NL 4990.209 kb 31/05/2022 1
TIE1656-TLT3005C-SOP - Tielt - Blekerijstraat.pdf nl-NL 10386.002 kb 31/05/2022 1
TIE1656-TLT3005C-TV - Tielt - Blekerijstraat.pdf nl-NL 7923.791 kb 31/05/2022 1
TIE1656-TLT3005C-VGP - Tielt - Blekerijstraat.pdf nl-NL 2897.28 kb 31/05/2022 1
TLT3005C-A-plannen.zip nl-NL 6924.121 kb 31/05/2022 1
9 items found, displaying all items.1


.