Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium 
File reference number
WL-WL_2021_04-F02 
Title
Ontwikkelen van een opstelling voor het opmeten van scheepsbewegingen tijdens sluisnivelleringen 
Description
De Vlaamse Overheid ziet de nood aan een opstelling om contactloos de bewegingen van een schip tijdens nivelleren op te meten. Deze bewegingen (de verplaatsingen en de hellingen) zijn een goede maat voor de kracht die een schip ondervindt tijdens nivelleren. Concreet wil de Vlaamse Overheid een meetsysteem laten ontwikkelen waarmee door middel van ééndaags meetcampagnes een correcte hydraulische evaluatie van sluisnivelleringen uitgevoerd kan worden. Uit een voorbereidende studie (rapport beschikbaar op: https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/positiebepaling-van-schepen-binnenvaartsluizen#voorbereiding) volgde dat er hiervoor vooralsnog geen kant en klaar meetsysteem beschikbaar is. Wel werden verschillende potentiële meettechnieken aangereikt waarvan de technische en economische haalbaarheid onderzocht en gevalideerd dient te worden door middel van Proof of Concepts (POC's). Het voorwerp van deze opdracht is de aanbesteding van maximum drie POC’s. Deze POC’s verschillen onderling op vlak van ingezette techniek en opgelegde randvoorwaarden. Bemerk dat de aanbesteding niet de aankoop van een meetsysteem betreft maar het verkrijgen van inzichten en data vanuit de uitgevoerde POC's. Voor deze aanbesteding heeft de aanbestedende overheid 140 000 EURO excl. BTW voorzien voor de drie percelen.  
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
01/09/2022 
TED publication number
2022/S 137-392112 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392112-2022:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2022-527610 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
WL-WL_2021_04-F02_0 Ontwikkelen van een opstelling voor het opmeten van scheepsbewegingen tijdens sluisnivelleringen [nl] F2 CN 14/07/2022 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

4 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
WL_2021_04_Selectieleidraad.pdf nl-NL 536.608 kb 14/07/2022 1
WL_2021_04_Formulier_aanvraag_tot_deelne... nl-NL 49.069 kb 14/07/2022 1
WL_2021_04_Bijlagen.docx nl-NL 47.471 kb 14/07/2022 1
vertaling technische voorschriften_selectieleidraad.pdf en-GB 216.049 kb 14/07/2022 1
4 items found, displaying all items.1


.