Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-DEE3009-F02 
Title
DEE3009 (2110) - Deerlijk, infrastructuurwerken Harelbeekstraat (vak: Hoogstraat-Rodenbachstraat) 
Description
DEE3009 (2110) - Deerlijk, infrastructuurwerken Harelbeekstraat (vak: Hoogstraat-Rodenbachstraat) - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, …) - het uitvoeren van speciale voorbereidende werken (beschermen bestaande bomen…) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde lemig zand in de plantvakken - het zeven van uitgegraven bodem en verwijderen van bodemvreemde materialen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen en waterpasserende betonstraatstenen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren -> gresbuizen -> ongewapende betonbuizen -> pvc-buizen - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van kantstroken - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. - het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering Het uitvoeren van alle daartoe nodige werken, leveringen en vervoer, zoals in detail beschreven in dit bestek.  
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
09/12/2022 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2022-543125 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-DEE3009-F02... DEE3009 (2110) - Deerlijk, infrastructuurwerken Harelbeekstraat (vak: Hoogstraat-Rodenbach... [nl] F2 CN 03/11/2022 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

9 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
DEE3009-2110 Bijzonder bestek.pdf nl-NL 3040.592 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 inschrijvingsbiljet (INFRA).docx nl-NL 56.268 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 samenvattende meetstaat.xlsx nl-NL 41.829 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 -Bijlage 1 Technisch Verslag.pdf nl-NL 4538.978 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 -Bijlage 2 Geotechnisch plan.pdf nl-NL 3285.165 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 -Bijlage 3 V&G-plan.pdf nl-NL 1036.202 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 -Bijlage 4 Sloopopvolgingsplan.pdf nl-NL 14631.594 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110 -Bijlage 5 Basisinstructies Veiligheid.pdf nl-NL 4797.479 kb 03/11/2022 1
DEE3009-2110-Plannenbundel PDF.zip nl-NL 23698.056 kb 03/11/2022 1
9 items found, displaying all items.1


.