Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Inagro, extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen 
File reference number
Inagro-PIO_4132 - 2023_02_GLA - Vertihydro-F02 
Title
Ontwikkeling, bouw en installatie van een verticale demonstratie hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in serres 
Description
De opdracht heeft als voorwerp de ontwikkeling, de bouw en de inbedrijfstelling van een verticale demonstratie meerlagenteeltinstallatie inclusief een garantietermijn. Verticale teeltinstallaties vinden hun ingang al in zogenaamde plantfabrieken, dit zijn sterk geconditioneerde omgevingen zonder daglicht. Het gebruik in serres is vandaag, op enkele experimenten na, zo goed als onbestaand en stelt nieuwe vereisten aan deze systemen in termen van klimaatconditionering (temperatuur, licht, vochtigheid), irrigatie, inspectie en controle van plantgoed en gebruiksgemak (inplanten, oogsten, reinigen). De economische opbrengst staat dan weer sterk in relatie tot de kostprijs van deze verticale systemen. Ook op dit vlak is er behoefte aan innovatie om deze systemen gangbaar te maken in de markt. De beoogde demonstratie teeltinstallatie omvat een zelfdragende structuur met meerdere teeltlagen, adequate voeding en watergift, eventueel bewegende onderdelen, en sturing. De installatie voldoet aan alle geldende normen en standaarden, ze wordt opgeleverd inclusief de noodzakelijke keuringen. De veiligheidstesten worden aan de opdrachtgever voorgelegd ter evaluatie. De opdrachtnemer voorziet ook een garantieperiode die minimum voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften. Het onderzoek naar de stand van de techniek resulteerde in verschillende beschikbare type-architecturen, ieder met voor- en nadelen. Daarom wenst Inagro één of twee demonstratie systemen voor verticale teelt te installeren en te valideren, indien het budget dit toelaat. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om maar één opstelling aan te kopen als de aankoopprijs niet in overeenstemming is met het voorziene budget. Er wordt een online informatievergadering voorzien op datum van 16 maart 2023 om 10u na lancering van de opdracht. Indien u zich in te schrijven voor deze online vergadering, gelieve voor 13 maart 2023 de online vergaderingslink te vragen via maarten.ameye@inagro.be. 
Contract type
Services 
Procedure type
Competitive procedure with negotiation 
Tenders submission deadline
07/04/2023 
TED publication number
2023/S 043-125765 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125765-2023:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2023-507631 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Inagro-PIO_4132 - 2023_02_GLA - Vertihydro-F02_0 (ED) Ontwikkeling, bouw en installatie van een verticale demonstratie hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in serres [nl] F14 EDO 24/02/2023 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
Inagro-PIO_4132 - 2023_02_GLA - Vertihydro-F02_0 Ontwikkeling, bouw en installatie van een verticale demonstratie hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in serres [nl] F2 CN 17/02/2023 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Procurement documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
selectieleidraad.pdf nl-NL 492.961 kb 20/02/2023 1
One item found.1


.