Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Aquafin NV - Directie Projectmanagement 
File reference number
AQFINFRA-WAR021-F02 
Title
WAR3021 - Riolerings-en wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan te Waregem  
Description
WAR3021 - Riolerings-en wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan te Waregem De uit te voeren werken en leveringen zijn aangegeven in het hierbijgevoegd bijzonder bestek. Ze omvatten hoofdzakelijk : - het uitvoeren van de nodige voorbereidende werken (uitbraak, affrezen,..) - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden en het instandhouden van sleuven - het leveren van teelaarde in de plantvakken - het zeven van uitgegraven bodem en verwijderen van bodemvreemde materialen - het uitvoeren van de nodige grondwerken, het drooghouden van het baanbed - het voorzien van de nodige funderingen - het aanleggen van cementbetonverhardingen - het aanleggen van bitumineuze verhardingen - het aanleggen van bestratingen in mozaïekkeien - het aanleggen van bestratingen in betonstraatstenen en waterpasserende betonstraatstenen - het bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren • Gresbuizen Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm • Ongewapende betonbuizen Ø300mm, Ø500mm, Ø600mm, Ø700mm, Ø800mm • Gewapende betonbuizen Ø1000mm - het bouwen van constructies in gewapend beton - het bouwen van twee pompstations - het plaatsen van straatkolken en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het plaatsen van infiltratiegoten en verwezenlijken van de aansluiting op de riolering - het aansluiten huizen en dakpijpen op de riolering - het aanleggen van draineringen - het plaatsen van trottoirbanden - het aanleggen van watergreppels en kantstroken - het plaatsen van doorsteken voor nutsleidingen - het plaatsen van geprefabriceerde keerelementen - het aanbrengen van de voorziene markeringen - het plaatsen van signalisatiepalen en -tekens - het onderhoud van de bovenvermelde werken gedurende de waarborgtermijn - het uitvoeren van onderfunderingen van bomengranulaat - het uitvoeren van grondbewerkingen - het verwerken van groencompost en meststoffen - het aanleggen van grasmatten door bezaaiing - het aanplanten van houtachtige en kruidachtige vegetaties - het plaatsen van bij groenaanleg behorende constructies - het beheer van de groenaanleg gedurende de uitvoering der werken en gedurende de periode van voltooiing der werken tot datum van voorlopige oplevering. het beheer van de groenaanleg gedurende de beheerperiode van twee jaar vanaf de datum van de voorlopige oplevering. 
Contract type
Works 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
31/03/2023 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2023-510491 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

2 items found, displaying all items.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
AQFINFRA-WAR021-F02_... (ED) [nl] F14 EDO 16/03/2023 Download PDF notice Download XML notice
AQFINFRA-WAR021-F02_... WAR3021 - Riolerings-en wegeniswerken Franklin Rooseveltlaan te Waregem [nl] F2 CN 17/02/2023 Download PDF notice Download XML notice
2 items found, displaying all items.1

Procurement documents

13 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
WAR3021_BB_deel2_TB01.pdf nl-NL 978.21 kb 16/03/2023 2
WAR1834_BB_deel1.pdf nl-NL 35809.652 kb 17/02/2023 1
WAR1834_BB_deel2.pdf nl-NL 1137.822 kb 17/02/2023 1
WAR1834_bijlage2_Elektromech bep P2_Type 2.pdf nl-NL 1676.059 kb 17/02/2023 1
WAR1834_bijlage3_TV.pdf nl-NL 14545.867 kb 17/02/2023 1
WAR1834_bijlage4_GTO.pdf nl-NL 9271.393 kb 17/02/2023 1
WAR1834_bijlage5_VGP.pdf nl-NL 2542.413 kb 17/02/2023 1
WAR1834_bijlage6_SOP .pdf nl-NL 4860.209 kb 17/02/2023 1
WAR1834_BO_meetstaat.pdf nl-NL 1267.449 kb 17/02/2023 1
WAR1834A-A-ALLE PLANNEN PDF.zip nl-NL 11492.574 kb 17/02/2023 1
WAR1834-A-inschrijvingsbiljet-Verklaring op erewoord-Verklaring naleving minimumlonen.xls nl-NL 428.032 kb 17/02/2023 1
WAR1834_ bijlage1_Elektromech bep P1_Type 1.pdf nl-NL 3554.124 kb 17/02/2023 1
WAR3021_TB01.pdf nl-NL 44.597 kb 16/03/2023 1
13 items found, displaying all items.1


.