Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Fluvius System Operator cvba (Traditional Sectors) 
File reference number
Fluvius Klassieke sector-R/005504-R/005505-R/005506-R/006430 Studieopdrachten Bree-F02 
Title
- R/005504 Studieopdracht Bree, Elsputterstraat ea - R/005505 Studieopdracht Bree, Roermonderstraat ea - R/005506 Studieopdracht Bree, Dingenstraat-Panhovenstraat ea - R/006430 Studieopdracht Bree, Berkenbrekstraat-'t Hasseltkiezel 
Description
De opdracht betreft het ontwerp van een riolering- en wegenisproject (R&W), opvolging, veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen, zoals verder beschreven in hoofdstukken 2 en 3 van dit bestek. Naar gelang de timing van opname op een kwartaalprogramma of met gemeentelijke tussenkomst in de riolering, kan Fluvius op moment van aanbesteden zich nog niet voor de opmaak van het ontwerp engageren. Vandaar dat de opdracht een vast gedeelte en voorwaardelijk gedeelten bevat. De sluiting van de opdracht heeft betrekking op de volledige opdracht (zowel vast als voorwaardelijk gedeelten), doch is Fluvius enkel gebonden door het vaste gedeelte. De uitvoering van een voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van de beslissing van Fluvius die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig volgende regels.  
Contract type
Services 
Procedure type
Open procedure 
Tenders submission deadline
13/04/2023 
TED publication number
2023/S 051-151621 
TED publication link
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151621-2023:TEXT:NL:HTML 
BDA/ Free Market publication number
2023-509249 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Fluvius Klassieke sector-R/005504-R/00... - R/005504 Studieopdracht Bree, Elsputterstraat ea - R/005505 Studieopdracht Bree, Roermonderstraat ea - R/005506 Studieopdracht Bree, Dingenstraat-Panhove... [nl] F2 CN 08/03/2023 http://ted... Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

2 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender nl-NL 07/03/2023 1
R005504-R005505-R005506-R006430 Bestekdocumenten.7z nl-NL 4059.738 kb 07/03/2023 1
2 items found, displaying all items.1


.