Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Vlaamse Milieumaatschappij 
File reference number
VMM-2023I000xX-F02 
Title
Ter beschikking stellen persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidswacht bij de betreding van besloten ruimten. 
Description
De VMM beheert meerdere overwelfde onbevaarbare waterlopen die als besloten ruimtes beschouwd moeten worden. De taak van de opdrachtnemer is om VMM te begeleiden en ondersteunen bij de toepassing van de veiligheidsmaatregelen voor de betreding van deze overwelfde waterlopen. De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsmateriaal zullen via leasing ter beschikking gesteld worden. Er worden 2 sets PBM en veiligheidsmateriaal aangeleverd en onderhouden op 2 locaties van de aanbestedende overheid, met name in Gent en Leuven. Naast de levering en het onderhoud is ook opleiding van de gebruikers van de PBM voorzien in de opdracht. Het onderdeel veiligheidswacht bestaat uit de ter beschikking stelling van geaccrediteerde personen die de rol van veiligheidswacht opnemen bij door het Bestuur uit te voeren inspecties en werken in besloten ruimten. Deze dienstverlening gebeurt op diverse plaatsen over heel Vlaanderen. Daarnaast dient de opdrachtnemer ook in te staan voor opleiding van de medewerkers van de VMM voor de betreding van besloten ruimtes. 
Contract type
Supplies 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
14/04/2023 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2023-511424 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
VMM-2023I000xX-F02_0 Ter beschikking stellen persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidswacht bij de betreding van besloten ruimten. [nl] F2 CN 22/03/2023 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Procurement documents

3 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
2023I000xX - Bestek.pdf nl-NL 604.855 kb 22/03/2023 1
2023I000xX - Inschrijvingsformulier.doc nl-NL 24.576 kb 22/03/2023 1
2023I000xX - Inventaris.xlsx nl-NL 33.53 kb 22/03/2023 1
3 items found, displaying all items.1


.