Home

Search publications

Guidelines for this page

Notices

700 items found, displaying 151 to 175.[First/Prev] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Next/Last]
Dossier Number Publication number (BDA) Title Dispatch date Procedure type Tender submission deadline Purpose
Mechelen-PPP001... 2021-539835 Uitnodiging tot indienen offerte - Bewerking OCMW-Archief Site Battelsesteenwe... 12/10/2021 03/11/2021 CN
Prov Lg - DGIE-2021-06482 2021-539842 CONSTRUCTION D'UN HANGAR POUR MATÉRIEL AGRICOLE 12/10/2021 Simplified negotiated procedure with publicity 26/10/2021 CN
AZ Turnhout-2021/0... 2021-539851 Raamovereenkoms... 12/10/2021 Open procedure CAN
GR-21-10-01 Windpark 2021-539853 Concession de services ayant pour objet la désignation d'un promoteur pour un parc éolien sur le territoire de la commune de Raeren 12/10/2021 10/12/2021 CN
Kortrijk-PPP0I4... 2021-539856 Onderhoud grasmatten 2022 12/10/2021 Open procedure 18/11/2021 CN
WVI_RUIMTELIJKE PLANNING-8778 2021-539858 Raamovereenkoms... 12/10/2021 Competitive procedure with negotiation 16/11/2021 CN
EMG-VWT/INN/202... 2021-539860 Mobilidata – iVRI – Leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van intelligente verkeersregelaa... 12/10/2021 Award of a contract without prior publication of a contract notice CAN
SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2... 2021-539861 Procédure ouverte pour le transport des pièces de monnaie en euros 12/10/2021 Open procedure 16/11/2021 CN
Liège - MEP-2021-286-2 2021-539863 Acquisition d'un camion compacteur benne à immondices, avec équipement lève conteneurs et système de pesée individualisé de conteneurs. 12/10/2021 Open procedure 15/11/2021 CN
VPF-VPF/2021/1 2021-539864 Opdracht voor diensten van de erkende commissaris bij het Vlaams Pensioenfonds OFP voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 12/10/2021 Simplified negotiated procedure with publicity 17/11/2021 CN
Londerzeel-PPP0... 2021-539865 Aansluiting bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor gemeente en OCMW Londerzeel & medische controle bij afwezigheid wegens ziekte 12/10/2021 Open procedure 12/11/2021 CN
Lier-PPP0J0-760... 2021-539868 Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor levering van tijdschriften en kranten voor de stedelijke bibliotheek van Lier - Vereenvoudigde onderhandelings... 12/10/2021 Competitive procedure with negotiation 15/11/2021 CN
Fluvius-FLU20IT... 2021-539869 Digitale kanalen 12/10/2021 Negotiated procedure with prior call for competition CAN
Société du Logement de Grâce-Hollogne scrl-PPP0NK-356... 2021-539872 Marché stock travaux de rénovations d'installations électriques basse tension de bâtiments 2022-2025 12/10/2021 Open procedure 16/11/2021 CN
Tongeren-PPP00H... 2021-539873 Basiliek - Restauratie van daken en koorgevels - Fase 1: restauratie en ontsluiting toren + aansluitende daken - werken 12/10/2021 Open procedure 27/05/2021 CAN
OPZ Geel-PPP18I-39/... 2021-539878 Wasserijdienste... 12/10/2021 Open procedure 16/11/2021 CN
I-I.CE-57/53/1/... 2021-539880 57/53/1/20/002 Ligne 50 – Bruxelles Nord – Gant-Saint-Pier... 12/10/2021 Open procedure 30/11/2021 CN
Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B... 2021-539885 Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het leveren van elektrische energie op midden- en laagspanning voor de periode 2024-2025 en het leveren van aardgas voor de periode 2025 ten behoeve van het Havenbedrijf Antwerpen NV 12/10/2021 Negotiated procedure with prior call for competition 15/11/2021 CN
AWV W-Vl-WWV/INV/20... 2021-539886 Relance proefproject wegen West- Vlaanderen (MIA) Perceel nr 1: Regio Westhoek Perceel nr 2: Regio Kortrijk Perceel nr 3: Regio Midwest 12/10/2021 Open procedure CAN
FOD ECO-2021/72841 2021-539887 2021/72841/E2/C... 12/10/2021 Simplified negotiated procedure with publicity 08/11/2021 CN
SPW-DT43-S2.22.... 2021-539889 Gestion du parc PC (Windows-Mac) et tablettes (Ios ou Android) pour le Service public de Wallonie 12/10/2021 Open procedure 19/11/2021 CN
TECH-PG1665-204... 2021-539890 Gent - heraanleg eindhalte Moscou - partim infrastructuur 12/10/2021 Open procedure 26/10/2021 CN
Braine-le-Comte... 2021-539891 Marché conjoint des assurances de la Ville et du Centre Public d'Action Sociale de Braine-Le-Comte... 12/10/2021 Open procedure 28/10/2021 CN
Marchin-4570-Ma... 2021-539892 Marchin - Plan ROUTES 2021/24 - Phase 1 12/10/2021 Open procedure 19/11/2021 CN
BIPT-2021/SM/MD... 2021-539893 CAHIER DES CHARGES n° 2021/SM/MDE/Eth... 12/10/2021 Open procedure CAN
700 items found, displaying 151 to 175.[First/Prev] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Next/Last]

.