Home

Search publications

Guidelines for this page

Notices

1,152 items found, displaying 51 to 75.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
Dossier Number Publication number (BDA) Title Dispatch date Procedure type Tender submission deadline Purpose
KMSKA vzw-Uitbatingsr... 2021-526804 CONCESSIE VAN DE HORECAZAAK IN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN 05/07/2021 18/08/2021 CN
vzw Scholengroep Sint-Michiel-PP... 2021-527071 Leveren van schoolmaaltijde... 06/07/2021 Open procedure 10/06/2021 STOP
Oostende-1320/2... 2021-527214 Concessie voor het sportcomplex gelegen te Oostende, Koninginnelaan 83 07/07/2021 24/08/2021 CN
Vlaams Parlement-A062_... 2021-527324 Raamovereenkoms... 08/07/2021 Procedure involving negotiations CAN
Ham-sur-Heure - Nalinnes-PPP0JA... 2021-527612 Prestations de services postaux universels destinés à l'Administratio... 09/07/2021 Open procedure 15/07/2021 CN
Sibelga-SIB21DS... 2021-527527 SIBELGA - FOURNITURE, INSTALLATION ET EXPLOITATION D'INFRASTRUCTUR... 09/07/2021 26/07/2021 CN
Hoogstraten-202... 2021-528038 Uitbating keuken zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedelin... 13/07/2021 Procedure involving negotiations 25/08/2021 CN
LN-FIN/PRO/2021... 2021-527910 Système de qualification - Services graphiques 13/07/2021 Competitive dialogue QS
Dilbeek-PPP07V-... 2021-527923 Het organiseren van textiel inzameling gedurende 4 jaar 13/07/2021 Open procedure 27/08/2021 CN
Thomas More-TMMA/VOPMV... 2021-527975 Concessieoveree... 13/07/2021 Award procedure with prior publication of a concession notice CAN
FEDRIS-2021 18 2021-528194 la désignation d'un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail. 14/07/2021 Simplified negotiated procedure with publicity 18/08/2021 CN
PDC-2021/00274 2021-528227 Brandverzekerin... 14/07/2021 Simplified negotiated procedure with publicity 09/08/2021 CN
Mechelen-PPP001... 2021-528399 Uitnodiging tot indienen offerte - Een audioverhaal voor de expo ‘Uitbundig Verleden’ - Creatie inhoud, productie audioverhaal, hardware gedurende expo, afgeleiden op andere platformen - Vereenvoudigde onderhandelings... 15/07/2021 20/07/2021 CN
Middelkerke-CAD... 2021-528268 CONCESSIE VOOR DE AANLEG EN UITBATING VAN PADEL- EN TENNISINFRASTRU... 15/07/2021 30/08/2021 CN
IRE-PPP0Y2-538/... 2021-528444 Invitation à présenter une offre - Développement d'une culture sécurité - Procédure négociée directe avec publication préalable 15/07/2021 16/08/2021 CN
Mobiliteitsbedr... 2021-528582 Leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastruct... 16/07/2021 30/07/2021 CN
IBGE-Bruxelles Environnement-P... 2021-528796 Exploitation pédagogique de BELEXPO 19/07/2021 Open procedure 10/05/2021 CAN
Commune de Welkenraedt-202... 2021-528929 Livraison d'électricité 100 % renouvelable 20/07/2021 Open procedure 22/07/2021 CN
Meise-PPP06B-27... 2021-528854 Leverancier van maaltijden voor bedeling door het OCMW Meise aan huis vanaf 1 januari 2022- 31 december 2022 en 3 stilzwijgende verlengingen. 20/07/2021 Open procedure 06/09/2021 CN
ZP Famenne-Ardenne... 2021-529003 Invitation à présenter une offre - Désignation d'un SEPP - Procédure négociée directe avec publication préalable 20/07/2021 24/08/2021 CN
Cefochim ASBL-PPP0U5-173... 2021-529015 Marché de services pour les prestations d'un opérateur de formation en Biopharmacie dans la Province du Brabant wallon 20/07/2021 Open procedure 20/08/2021 CN
AZJP-PPP0VQ-127... 2021-529005 Uitbesteding medisch archief 20/07/2021 22/07/2021 STOP
AZJP-PPP0VQ-127... 2021-529006 Uitbesteding medisch archief 20/07/2021 22/07/2021 STOP
Beringen-PPP066... 2021-529200 Uitnodiging tot indienen offerte - OCMW BERINGEN: uitbating van de centrale keuken, bereiding en levering van maaltijden, beheer en organisatie van de aankopen, terbeschikkings... 23/07/2021 24/08/2021 CN
BSCA-AUV-21-02 2021-529338 Octroi en sous-concession de cinq emplacements destinés à l'exploitation de blocs sanitaires payants dans la zone publique de l'aéroport de Charleroi 26/07/2021 18/10/2021 CN
1,152 items found, displaying 51 to 75.[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]

.