Home

Search publications

Guidelines for this page

Notices

4 items found, displaying all items.1
Dossier Number Publication number (BDA) Title Dispatch date Procedure type Tender submission deadline Purpose
De Vlaamse Waterweg-AAK-18... 2021-536001 Albertkanaal – Gemeente Ham: Herinrichten en renoveren van de 16-meter sluisplatformen te Ham-Kwaadmechel... 17/09/2021 Open procedure 08/11/2021 CN
Mechelen-PPP001... 2021-535767 Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht cultuursite Mechelen 15/09/2021 Competitive procedure with negotiation 08/10/2021 CN
AWV L-WL/INV/N141/2... 2021-535700 N141 Ham: Aanleg fietspaden en reconstructie rijweg 15/09/2021 Open procedure 27/09/2021 CN
Mechelen-PPP001... 2021-535433 Uitnodiging tot indienen offerte - Verkeerskundige en technische studie verkeersgeleidi... 14/09/2021 Competitive procedure with negotiation 05/10/2021 CN
4 items found, displaying all items.1

.