Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
metre detaillé stab
Body

Est il possible d'avoir le métré détaillé de la stab. Merci d'avance

Reply

Subject
Re: metre detaillé stab/ gedetailleerde opmeting stabiliteit
Body
[FR] Bonjour, Il n’est pas possible d’ajouter un nouveau document moins de 6 jours avant la remise des offres. Cette demande aurait dû être formulée plus tôt. Cfr. article 64, §2 de la loi. Merci pour votre compréhension. [NL] [VRAAG] Is het mogelijk de gedetailleerde opmeting van stabiliteit te krijgen? Dank U bij voorbaat [ANTWOORD] Hallo, Het is niet mogelijk minder dan 6 dagen voor de indiening van de offertes een nieuw document toe te voegen. Dit verzoek had eerder moeten worden gedaan. Zie artikel 64, §2 van de wet. Dank U voor uw begrip.

Back to the forum

.