Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
het administratief & financieel luik
Body

beste, jullie melden dat de inschrijver dit luik met prijzen en één exemplaar zonder prijzen dienen in te dienen. kunnen jullie ons even uitleggen hoe jullie dit juist zien en waarom dit zo moet? alvast bedankt

Reply

Subject
Re: het administratief & financieel luik
Body
Geachte, In geval van een papieren offerte : een exemplaar waarbij op Blz 6, 7 en 8 van de bijlage A aan het bestek (inventaris) prijzen ingevuld worden en een exemplar waarbij op deze bladzijden geen prijzen opgegeven worden maar de andere blz (1-5) wel ingevuld worden. In geval van elektronische offerte : een file met de prijzen en een file waarbij de prijzen niet ingevuld werden. Dit om interne administratieve redenen. Met vriendelijke groeten, Lieve LETELLIER Aankoopofficier

Back to the forum

.