Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
2018-521798
Body
Beste, we zagen deze interessante aankondiging verschijnen, maar hadden hierbij wel enkele vragen. - Er is sprake van een 2de fase waarvoor 3 kandidaten geselecteerd worden. Als ik de planning bekijk, dan is het de bedoeling dat deze 3 kandidaten een definitief voorontwerp indienen. Want midden mei zou het dossier voor de omgevingsvergunning al opgestart worden. Interpreteer ik dit juist? Want dan is de vergoeding van 18 000 euro toch niet in verhouding tot al het werk dat er geleverd moet worden? Als we vergelijken met een ander project hebben we na het definitief ontwerp 40 à 50% van het ereloon kunnen vorderen. - de topografische opmeting van het terrein: dit zou ook in de opdracht zitten. Gebeurt dit dan na de gunning van de opdracht aan één van de drie kandidaten? - in de opdracht zit er ook een beheersplan, wat verstaan jullie daaronder? Alvast bedankt voor de verduidelijking. Groeten, Lise Houben i.o. Dierendonckblancke architecten

Back to the forum

Reply

Subject
Re: 2018-521798
Body

1) In een eerste fase worden 3 kandidaten geselecteerd, in een tweede fase wordt een bestek uitgebracht en naar de 3 kandidaten gezonden. Het is niet de bedoeling dat er een definitief voorontwerp ingediend wordt, wel een conceptdossier. De 18.000€ is voor de opmaak van het conceptdossier. Na de keuze van de architect (midden mei) wordt de fase van het voorontwerp en de opmaak van het dossier voor de omgevingsvergunning opgestart, zodat tegen november 2019 het dossier voor de omgevingsvergunning ingediend kan worden. 2) de topografische opmeting van het terrain : ja 3) Het beheersplan dient een antwoord te geven op “Hoe moet het gebouw na oplevering beheerd worden?” (onderhoud, technische installaties, frequentie van nazicht,…)

.