Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
extra cv's toevoegen?
Body
In de selectieleidraad staat op pagina 8 dat de nota van het projectteam slechts 3 A4 pagina’s mag bevatten. Dit is vrij beknopt gezien er ook wordt gevraagd om alle betrokken namen, kwalificaties, ervaringen en competenties weer te geven. Mogen er eventueel extra cv’s toegevoegd worden bovenop de 3 pagina’s van de nota?

Back to the forum

Reply

Subject
Re: extra cv's toevoegen?
Body

De CV’s kunnen bijgevoegd worden als bijlage aan de nota maar deze nota maar deze nota zelf mag niet meer dan 3 A4 pagina’s bevatten.

.