Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Bijlage Lokalenlijst
Body
Beste Kan het zijn dat de bijlage 'Lokalenlijst', waar op pagina 10 in de selectieleidraad vermelding van gemaakt wordt, niet gepubliceerd werd? MVG B2Ai

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Bijlage Lokalenlijst
Body

De bijlage lokalenlijst zit vervat in het portfolio document 793302_Selectieleidraad.

.