Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Lokalenlijst 2.0
Body

Beste U verwees bij de voorgaande vraag ivm de 'Lokalenlijst' naar de selectieleidraad. Deze bevat enkel de vermelding van een bijlage 'Lokalenlijst'. De lijst zelf is niet terug te vinden in de selectieleidraad.

Reply

Subject
Re: Lokalenlijst 2.0
Body
Het portfoliodocument bestaat uit 2 bestanden waaronder de lokalenlijst : zie linkse kolom in het portfoliodocument.

Back to the forum

.