Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Puntentelling alternative bakfietsen
Body

Beste, Op pagina 24 staat het volgende: "Naast de bovenstaande vijf modellen, vragen we eveneens om alternatieve cargo-fietsen (+ wisselstukken) aan te bieden via catalogus. Deze extra modellen worden bijgevolg niet opgenomen in de inventaris. Op deze catalogusprijzen zal de aanbestedende overheid een prijsonderzoek doen. Het aanbod zal beoordeeld worden in het gunningscriterium kwaliteit." Hierbij is het onduidelijk of de prijs van de alternatieve cargofietsen die wordt opgenomen in de catalogus meetellen voor het gunningscriterium prijs. Als er bijvoorbeeld een situatie is waarbij een dure fiets mee wordt opgenomen in de catalogus en zo het aanbod uitgebreider wordt, wordt dit dan afgestraft bij gunningscriterium voor prijs? Of wordt dit enkel bevoordeeld in gunningscriterium kwaliteit? Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Dries Willems

Reply

Subject
Re: Puntentelling alternative bakfietsen
Body
Beste, Het gunningscriterium prijs wordt enkel berekend op basis van de posten in het inventaris, het bijgevoegde Excel document (zie pagina 10 en 11). De prijs van de artikelen die in de catalogus worden aangeboden, tellen dus niet mee. Wel wordt er nagekeken of de prijzen voor de aangeboden artikelen in de catalogus marktconform zijn.

Back to the forum

.