Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
gevelisolatie versus gevelafwerking
Body
Er is een verschil tussen de hoeveelheid van de gevelisolatie en de hoeveelheden van de gevelafwerking, door het ontbreken van een detailmeetstaat kunnen wij niet controleren waar dit verschil zit. De hoeveelheid gevelafwerking excl de gevelpleisterwerken is een totaal van 2113,80 m2 echter de hoeveelheid isolatie is maar 1003,62 m2

Back to the forum

Reply

Subject
Re: gevelisolatie versus gevelafwerking
Body

Hou er rekening mee dat post 43.53.1a betrekking heeft op bepleisteringssystemen op isolatieplaten uit geëxpandeerd polystyreen met grafiet (Bepleistering op isolatiematerialen EPS). Post 44.31.1e daarentegen betreft isolatie uit polyisocianuraat-platen (PIR), die zijn voorzien achter het gevelmetselwerk uit baksteen en de platen uit kunststof.

.