Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Formaat voor het indienen van kandidaturen
Body
Goeiedag, wij vinden geen inlichtingen over het formaat voor de indiening van de kandidaturen. Gebeurt de indiening online of met een uitgeprint dossier? Dank bij voorbaat. Met vriendelijke groeten.

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Formaat voor het indienen van kandidaturen
Body

Punt I.3 van de aankondiging van de opdracht: "Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SLRB-SLRB-Exemple+march%C3%A9+van+service+d%C3%A9de+europ%C3%A9en+v2-F02 " Met vriendelijke groeten.

.