Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
EPB verslag
Body
Is er een EPB verslag beschikbaar

Back to the forum

Reply

Subject
Re: EPB verslag
Body

Ja, deze zal worden gepubliceerd in een aankondiging van rectificatie (Bijlage 15)

.