Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Ontbreken van hoeveelheden
Body
Voor sommige artikels zijn er nergens hoeveelheden per blok vermeld, ondanks dat er een beschrijving is in het lastenboek en er ook een meetstaatlijn voorzien is. Kunnen jullie dit eens nakijken? Zie volgende artikels : 11.34.1b 11.34.1c 17.32.2a type 1 17.32.2a type 2 35.21.5e1 35.21.5e2 35.21.5e3 52.41.6g2 55.66.1a

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Ontbreken van hoeveelheden
Body

Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden.

.