Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Verschillen tussen lastenboek en meetstaten
Body
Voor volgende artikels is er een verschil tussen de meetcode en de eenheid vermeld in het lastenboek en de meetstaat : 11.21.1a : in LB - VH maar in meetstaat - FH 11.31.1c : in LB - FH maar in meestaat - PM 11.61.1a : in LB - opmeting, globale prijs per gebouw maar in meetstaat staat PM 11.63.1a : in LB - globale prijs, per gebouw maar in meetstaat - geen eenheid vermeld, is hoeveelheid per stuk? 17.12.1a1 tem 1a9 : in LB - m maar in meetstaat M2 17.24.2a1 en 2a2 : in LB - st maar in meetstaat M1 17.31.2x : in LB - PM maar in meetstaat ST maar geen hoeveelheden ingevuld 21.12.5b1 tem 5b3 : in LB - m2 per dikte maar in meetstaat M3 21.22.2d3.1 : in LB m2 maar in meetstaat M3 21.22.6a : in LB m2 per dikte, in meetstaat M3 41.22.2a : in LB per stuk volledig geheel, in meetstaat PM 41.32.2c : in LB globale prijs per deurgeheel en stuks per afstandsbediening, in meetstaat geen melding van de afstandsbediening, hoeveel te voorzien? 43.29.1a1 + 1a2 + 1a3 : in LB per stuk per formaat, in meetstaat PM 45.51.1b : in LB toepassing gebouw A, in meetstaat gebouw C 45.61.2a : in LB globale prijs, in meetstaat M1 en ST 53.57.2a : in LB m2 maar in meetstaat PM, als variante aan te bieden voor blok B? 55.61.9b : in LB stuk, in meetstaat M2 55.66.1 : in LB m1 en VH, in meetstaat M1 en FH, maar geen hoeveelheden ingevuld 57.12.3b : in LB strekkende meter, in meetstaat GP 58.91.1a : in LB globale prijs, in meetstaat aantal stuks? hoe op te splitsen?

Back to the forum

Reply

Subject
Re: Verschillen tussen lastenboek en meetstaten
Body

A: Antwoord voor 11.21.1a Verwijdering van ingegraven blokken: Hou er rekening mee dat de aard van de opdracht in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 11.31.1c Aanvullingen met aangevoerde grond: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.61.1a Aardlus: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.63.1a Maken van openingen voor nutsaansluitingen: Hou er rekening mee dat zowel het bijzonder bestek als de opmeting de totale prijs en de hoeveelheden per gebouw opgeven. Antwoord voor 17.12.1a1 t.e.m. 1a9 Rioolleidingen uit kunststof – PVC : In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 17.24.2a1 en 2a2 Regenwaterputten in beton / geprefabriceerd: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 17.31.2x Inspectieputten – spoelput voor drainering: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 21.12.5b1 t.e.m. 5b3 Dragend metselwerk uit volle kalkzandsteenlijmblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.2d3.1 Blokken uit cellenbeton – Opgaande dakrand – Dikte 17,5 cm: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.6a Bekistingsblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 41.22.2a Huisdeuren uit aluminium met thermische onderbreking: Zie de borderellen van de ramen van het betreffende gebouw. Zie KLM2 SO AR Lst-A2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-B2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-C2 Buitenschrijnwerk_NL. Antwoord voor 41.32.2c Gemotoriseerde stalen sectionaalpoorten voor collectieve garages: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Wat de afstandsbediening betreft is het aan de bouwheer om het aantal te kiezen. Antwoord voor 43.29.1a1 + 1a2 + 1a3 Kleppenroosters voor wandmontage: De kleppenroosters voor wandmontage zijn in PM opgenomen in de opmeting omdat deze in de borderel van de Buitenschrijnwerken zijn opgenomen. Antwoord voor 45.51.1b Metalen pergola’s: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. De pergola bevindt zich inderdaad in gebouw C, tussen de assen CC en CE, aan de straatzijde (zie plannen KLM2 SO ARC C 130; KLM2 SO ARC C 204; KLM2 SO ARC C 301). Antwoord voor 45.61.2a Metalen afsluitingen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 53.57.2a Vloerbedekkingen uit kruislaaghout, meerlaagse vloerbedekkingen of vloerbedekkingen uit platen - Slijtlaag uit massief hout (< 2,5 mm), of fineerbekleding: Ja, de variant moet worden voorgesteld. Antwoord voor 55.61.9b Venstertabletten die een trede vormen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 55.66.1 Schrijnwerk op muren – muurbeschermingsregel uit hout: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 57.12.3b Handleuning – hout: Inderdaad, voor de handleuning in hout is de opmeting wel degelijk in lopende meter. Zie opmeting Rev 3. Antwoord voor 58.91.1a Veiligheidspictogrammen en kaders voor verdiepingsplannen: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. A: Antwoord voor 11.21.1a Verwijdering van ingegraven blokken: Hou er rekening mee dat de aard van de opdracht in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 11.31.1c Aanvullingen met aangevoerde grond: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.61.1a Aardlus: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.63.1a Maken van openingen voor nutsaansluitingen: Hou er rekening mee dat zowel het bijzonder bestek als de opmeting de totale prijs en de hoeveelheden per gebouw opgeven. Antwoord voor 17.12.1a1 t.e.m. 1a9 Rioolleidingen uit kunststof – PVC : In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 17.24.2a1 en 2a2 Regenwaterputten in beton / geprefabriceerd: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 17.31.2x Inspectieputten – spoelput voor drainering: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 21.12.5b1 t.e.m. 5b3 Dragend metselwerk uit volle kalkzandsteenlijmblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.2d3.1 Blokken uit cellenbeton – Opgaande dakrand – Dikte 17,5 cm: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.6a Bekistingsblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 41.22.2a Huisdeuren uit aluminium met thermische onderbreking: Zie de borderellen van de ramen van het betreffende gebouw. Zie KLM2 SO AR Lst-A2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-B2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-C2 Buitenschrijnwerk_NL. Antwoord voor 41.32.2c Gemotoriseerde stalen sectionaalpoorten voor collectieve garages: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Wat de afstandsbediening betreft is het aan de bouwheer om het aantal te kiezen. Antwoord voor 43.29.1a1 + 1a2 + 1a3 Kleppenroosters voor wandmontage: De kleppenroosters voor wandmontage zijn in PM opgenomen in de opmeting omdat deze in de borderel van de Buitenschrijnwerken zijn opgenomen. Antwoord voor 45.51.1b Metalen pergola’s: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. De pergola bevindt zich inderdaad in gebouw C, tussen de assen CC en CE, aan de straatzijde (zie plannen KLM2 SO ARC C 130; KLM2 SO ARC C 204; KLM2 SO ARC C 301). Antwoord voor 45.61.2a Metalen afsluitingen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 53.57.2a Vloerbedekkingen uit kruislaaghout, meerlaagse vloerbedekkingen of vloerbedekkingen uit platen - Slijtlaag uit massief hout (< 2,5 mm), of fineerbekleding: Ja, de variant moet worden voorgesteld. Antwoord voor 55.61.9b Venstertabletten die een trede vormen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 55.66.1 Schrijnwerk op muren – muurbeschermingsregel uit hout: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 57.12.3b Handleuning – hout: Inderdaad, voor de handleuning in hout is de opmeting wel degelijk in lopende meter. Zie opmeting Rev 3. Antwoord voor 58.91.1a Veiligheidspictogrammen en kaders voor verdiepingsplannen: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. A: Antwoord voor 11.21.1a Verwijdering van ingegraven blokken: Hou er rekening mee dat de aard van de opdracht in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 11.31.1c Aanvullingen met aangevoerde grond: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.61.1a Aardlus: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 11.63.1a Maken van openingen voor nutsaansluitingen: Hou er rekening mee dat zowel het bijzonder bestek als de opmeting de totale prijs en de hoeveelheden per gebouw opgeven. Antwoord voor 17.12.1a1 t.e.m. 1a9 Rioolleidingen uit kunststof – PVC : In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 17.24.2a1 en 2a2 Regenwaterputten in beton / geprefabriceerd: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is. Antwoord voor 17.31.2x Inspectieputten – spoelput voor drainering: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 21.12.5b1 t.e.m. 5b3 Dragend metselwerk uit volle kalkzandsteenlijmblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.2d3.1 Blokken uit cellenbeton – Opgaande dakrand – Dikte 17,5 cm: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 21.22.6a Bekistingsblokken: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 41.22.2a Huisdeuren uit aluminium met thermische onderbreking: Zie de borderellen van de ramen van het betreffende gebouw. Zie KLM2 SO AR Lst-A2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-B2 Buitenschrijnwerk_NL; KLM2 SO AR Lst-C2 Buitenschrijnwerk_NL. Antwoord voor 41.32.2c Gemotoriseerde stalen sectionaalpoorten voor collectieve garages: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Wat de afstandsbediening betreft is het aan de bouwheer om het aantal te kiezen. Antwoord voor 43.29.1a1 + 1a2 + 1a3 Kleppenroosters voor wandmontage: De kleppenroosters voor wandmontage zijn in PM opgenomen in de opmeting omdat deze in de borderel van de Buitenschrijnwerken zijn opgenomen. Antwoord voor 45.51.1b Metalen pergola’s: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. De pergola bevindt zich inderdaad in gebouw C, tussen de assen CC en CE, aan de straatzijde (zie plannen KLM2 SO ARC C 130; KLM2 SO ARC C 204; KLM2 SO ARC C 301). Antwoord voor 45.61.2a Metalen afsluitingen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 53.57.2a Vloerbedekkingen uit kruislaaghout, meerlaagse vloerbedekkingen of vloerbedekkingen uit platen - Slijtlaag uit massief hout (< 2,5 mm), of fineerbekleding: Ja, de variant moet worden voorgesteld. Antwoord voor 55.61.9b Venstertabletten die een trede vormen: In dit geval wordt uitzonderlijk verwezen naar de opmeting. Antwoord voor 55.66.1 Schrijnwerk op muren – muurbeschermingsregel uit hout: Dit zijn inderdaad hoeveelheden die niet voorkomen in het project. De beschrijving in het bijzonder bestek en de meetstaatlijnen zijn niet ingevuld, er moet geen rekening mee worden gehouden. Antwoord voor 57.12.3b Handleuning – hout: Inderdaad, voor de handleuning in hout is de opmeting wel degelijk in lopende meter. Zie opmeting Rev 3. Antwoord voor 58.91.1a Veiligheidspictogrammen en kaders voor verdiepingsplannen: Hou er rekening mee dat de meeteenheid in het bijzonder bestek en de opmeting dezelfde is.

.