Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Samenstelling Team
Body

De bijlage maakt geen vermelding van een ingenieur akoestiek binnen het multidisciplinair ontwerpteam. Kan u de noodzaak ervan aangeven, of wordt deze rechtstreeks door de bouwheer aangesteld?

Reply

Subject
Re: Samenstelling Team
Body
Er wordt niet bepaald dat de bouwheer een ingenieur-geluidsdeskundige rechtstreeks aanstelt. Als de inschrijvers menen dat de aanwezigheid van een ingenieur-geluidsdeskundige nuttig en gerechtvaardigd is, is het mogelijk om deze in onderaanneming aan te stellen. Er moet worden aangestipt dat dit vervat is in hun basisopdracht voor de studie en de opvolging van de werken en dat hiervoor geen bijkomende erelonen worden betaald. 

Back to the forum

.