Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Timing project
Body

Beste, Is het mogelijk om een zicht te geven op de timing van het project (bekendmaking deelnemers offerte, indienen offerte, ontwerp, omgevingsvergunning,...)? Bedankt!

Reply

Subject
Re: Timing project
Body
In dit stadium van de procedure kunnen we geen voldoende nauwkeurig tijdschema geven. 

Back to the forum

.