Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Question

Subject
Bewijs passifgebouw - Preuve référence bâtiment passif
Body

// Vraag NL // Welk bewijs moet er toegevoegd worden aan de referentie van een bouwproject van een passiefgebouw van minstens 400m², indien de EPB-verklaring nog niet werd opgesteld? // Question FR // De quelle preuve accompagner la référence portant sur un projet de construction d’un bâtiment au standard passif de minimum 400m², si la déclaration PEB n'a pas encore été établi?

Reply

Subject
Re: Bewijs passifgebouw - Preuve référence bâtiment passif
Body
// Antwoord NL // Om te bewijzen dat een referentie overeenkomt met een passiefgebouw, levert de kandidaat de formulieren en/of berekeningen die gemaakt zijn tijdens het voorontwerp (EPB- of PHPP-codering), of het EPB-voorstel dat bij de indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werden ingediend of de EPB-verklaring en dit in functie van de vorderingstaat. // Réponse FR // Afin de prouver que la référence correspond à un bâtiment au standard passif, le candidat fournira les formulaires et/ou calculs (encodage PEB ou PHPP) fait en phase d’avant-projet, la proposition PEB remise lors du dépôt de la demande de permis d'urbanisme ou la déclaration PEB, et ce selon l'état d'avancement du projet.

Back to the forum

.